Firmaprofil

Skattekonsultfirman Christoph Boche har kontor i nära centrala Halle (öster Tyskland) som är bra åtkomlig med valfria transportmedlar.

Våra klienter är huvudsakligen mindre och medelstora företager (alla rätttyper) resp. företagerer, frilanser, ideella och icke vinstdrivande organisationer och privatpersoner.

Stödjaende sig på innehaveres 20 års erfarenhet och högkvalificerada medarbetarer skattekonsultkontoret är i ständ att erbjuda på olika tjänster. Det omfattar t.ex. företagsfakters dokumentarisk fattande och utnyttjande (bokföring och bokslut), tillverkande av skattedeklarationer, framlägande till skatteverket eller skattedomstolen, strukturisk och strategisk rädgivning.

Vi riktar vår speciell uppmerksamhet på individuell skattekonsultation och ekonomisk rädgivning med hänsyn till personliga omständigheterna och möjligheterna av vära klienter.
Vi framställar tillsammans med er strategien som ni behöver till våra företagiska, yrkesbetingada och privata avgörander.

Vi ska korrespondera på tyska, men också på engelska, polska, ryska, svenska, slovakiska,  tjeckiska och ukrainska.