PROFIL KANCELARII

Kancelaria doradctwa podatkowego polożena jest w pobliżu centruma Halle/Saale. Posiadaczem i kerownikiem kancelarii jest doradca podatkowy Christoph Boche.

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa małe i średnie z różnych dzidzin gospodarczych i prawnych zarówno ich wlaściciele, uprawiającowie wolnych zawodów, instytucjie użyteczności publicznej, jak również osoby prywatne s dochodami z wynagrodzien, neruchomości i kapitału.

Opierąc na 20-letni doświadczeń jego kerownika oraz na wysoko kwalifikowane wspólopracowniky kancelaria może oferować usług w szerokim wachlarzu oczekiwań klientów. Do tego należą dokumentacja i analiza danych zakladowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych), pomoc w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, reprezentowania klienta przed administracją skarbową oraz sądami, planowanie podatkowe i gospodarcze.

Szczególną uwagę poświęcimy indywidualniej poradzie przewidująciej w zakresu podatków i prowadzenia gospodarstwa zgodnie z specyficznymi życzeniami i wymogami naszych klientów. Rozwiniemy razem z Państwem strategię potrzebną dla decyzji zakladowych, zawodowych i osobistych.
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam die Strategie, die sie für Ihre unternehmerischen, beruflichen und privaten Entscheidungen benötigen.

Państwo mogą się z nami porozumieć nie tylko w języku niemeickim, ale również w językach angielskim, czeskim, polskim, rosyjskim, slowackim, szwedzkim i ukraińskim.