Profil Kancelárie

Kancelária daňového poradcu Christoph Boche sa nachádza dopravne východné vedľa streda mesta Halle nad Saale (východné Nemecko).

Naši klienti sú malí a strední podnikatelia resp. podniky  všetkých právných form, predstavitelia slobodných povolaní, vseobecné prospešné organizacie a daňové poplatniki s nepodnikateľskými príjmami a majetkom.

20-ročná profesná skúsenosť majitela a vysokokvalifikované spolupracovniki umožijú aby kancelaria mohla ponúknuť ďalekosiahlý spektrum služb. Sú to dokumentácia a zhodnotenie podnikových údajov, vyhotovenie daňových priznání, presadenie nárokov pred finančním urádom, utvorecká a strategická porada.

Pri tom individuálná predvídavá daňová a ekonomická konzultacia podľa osobných podmienek a možnostej naších klientov je pro nas vlasťie dôležito. Společno s Vámi rozvineme strategiu pro Váší podnikatelské, služebné a osobné rozhodnutia.

Ne hovorite nemecký, môžete sa obracať na nás angličtinou, češtinou, poľštinou, ruštinou, slovenčinou, švédčinou a ukrajinčinou.